Цени на проекти за озеленяване

( Оценка 3.5 ) от ( 18 отзива )

Проект и визуализация на частен дворСофия Гарден ООД предлага изготвяне на проекти за озеленяване на градини, дворове, паркове и различни видове частни и обществени зелени площи.
Проектите се изработват от ландшафтни архитекти, членуващи в Камарата на архитектите в България (КАБ).

Проектът за озеленяване съдържа няколко части:

Идеен проект - представлява идеята на архитекта за цялостно решение на градината.

Дендрологичен чертеж – показва разположението на растителността и видовия състав.

Трасировъчен план – представлява мрежа от точки, която позволява изграждане на проекта за озеленяване.

Посадъчен чертеж – показва точните посадни места за всяко растение.

Проекти за алеи – този проект съдържа разположението на настилките, информация за избрания материал за тях, на този проект се показва детайл на шарките на настилката.

Количествено - стойностна сметка за изграждане на проекта – това е цялостно описание на всички необходими дейности и материали за изграждането на проекта за озеленяване на градината. Съдържа единични и общи цени и срокове за изпълнение.

Обяснителна записка – Това е обусновкта на архитектите за цялостното проектно решение.

Цени: 0,50 - 2,70 лв/кв.м (при минимум 500 лв.)

Всички цени са без ДДС.

Обекти

Обекти на София Гарден ООД

Дейности

Дейности на София Гарден ООД